Elevhälsa

Skolsköterska Linda Karlsson finns på plats fredagar, ojämn vecka. 
Du når henne via e-post linda.karlsson@morupsfriskola.se.

Skolan har även tillgång till skolläkare, psykolog och kurator. Denna kontakt förmedlas via skolsköterskan.