Elevhälsa

Skolsköterska Linda Karlsson befinner sig på skolan en förmiddag varje vecka. 

Nås på telefon (även övrig tid): 073-687 33 92 

Skolan har även tillgång till skolläkare, psykolog och kurator. Denna kontakt förmedlas via skolsköterskan.