Här kan ni följa några av våra händelser

Morpejoggen
12/9 springer vi vår årliga Morpejogg. Först kör vi en uppvärming med Nina som instruktör. Efter uppvärming är det information och föreläsning om hur bland annat kosten påverkar oss.
Vi alla kämpar så gott vi kan och när man kommer i mål serveras frukt och dricka. Sedan är det fritt att springa ytterligare varv.