Morups Friskola är en grundskola med klasserna F-6. Skolan drivs sedan 2002 som en ekonomisk förening och finansieras av elevpengen. Inom föreningen finns också fritidshem och Vitsippans förskola
Skolans styrka är små klasser och hög lärartäthet. Antal inskrivna elever varierar. Hösten 2019 var elevantalet 78.
Vi erbjuder en trygg lärmiljö och god studiero. Alla elever får möjlighet att synas och utvecklas utifrån sin egen förmåga. Vi har fast, behörig personal som arbetat tillsammans i många år.  Engagemang och kvalité är viktigt för oss. 

För mer information om ansökan och kö var god se Anmälan till skolan